Axioma Ethica Odini

ENSLAVED

ENSLAVED - Axioma Ethica Odini

Sortie le: 2010-09-28

Liste des titres Durée
1 - Ethica Odini 7:58
2 - Raidho 6:01
3 - Waruun 6:42
4 - The Beacon 5:38
5 - Axioma 2:20
6 - Giants 6:37
7 - Singular 7:43
8 - Night-Sight 7:36
9 - Lightening 7:50
groupes similaires